HISTORIEN OM ALLMOGEBÅTEN ERIKA
ETT SENT TILLKOMMET DOKUMENT I FAXIMIL ÖVER ALLMOGEBÅTEN ERIKAs TILLKOMST
       
Så där i slutet av 1990- talet sa min fru att nu skall du pensionera dig, och då kom planerna på att göra en båt lagom stor för att fraktas på en båttrailer. Jag ansåg det viktigt att komma ut i Stockholms skärgård snabbt och enkelt. Snart hade jag altså en båt på trailer.
Förutom att bara segla här i Mälaren var det nu möjligt att även ta båten till Vånafjärden i Kalix skärgård en 16 tim resa över 1000 km.
Projektet ERIKA har fallit väl ut och med YANMAR dieselmotorn har man fullständig kontroll när man ska manövrera båten.
Här följer en bildkavalkad över projektet med några skärgårdsfoton som lök på laxen.
Men först mina kommentarer till allmogebåten ERIKA så här med 10 år erfarenhet.
-----------  Ω  ---------
HÄR BÖRJAR HISTORIEN OM  ALLMOGEBÅTEN ERIKA ALLT STARTADE MED ETT BESÖK AV EN UTSTÄLLNING PÅ SJÖFARTMUSEET OM SÄLJÄGARE.

Karl Karlsson från Edshultshall på Orust hade beställt denna julle år 1920 av Johan Andreasson båtbyggare från Rånäs. Karl använde jullen till slutet av 1950 talet. "En måste ha en båd" hade Karl sagt, bild nedan .

ORUSTJULLE BYGGD 1920





























  En höstdag i slutet av 1990 talet sa min fru en dag att det var en utställning i Sjöhistoriska Museet om säljägare genom tiderna från Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Vi kan väl åka dit och se utställningen? Sagt och gjort. Där var säljägare från både Finska och Svenska kusterna som berättade om säljakt och säljakts historier. Dessutom hade man en utställning av allmogebåtar från Norden. Norska, danska, svenska, finska och inte minst de åländska spriseglade allmogebåtarna. Jag föll totalt för en orustjulle, en 15 fots spriseglad fiskebåt. Men oj så vacker skapelse.
  Jag fick ingen ro under följande vecka, så nästa helg åkte vi in igen till Sjöhistoriska så att jag fick mäta upp jullen från Rånäs. Den ska jag bygga sa jag, det är precis vad jag måste göra.

  Min fru Britta som normalt är sansad, insåg läget och sade fundersamt ”vi får väl bära ut möblerna från vardagsrummet”, slut citat.
Så drastiskt blev det nu inte, men kölsträckningen gick av stapeln mitt på vardagsrumsgolvet.
Båten byggdes i garaget och år 2000 var den klar att sjösättas och döptes till ERIKA.
-----------  Ω  ---------

SJÄLVVÄXTA SPANT OCH BÅTBRÄDER TILL BORDEN.






















Båtbräderna sågades och hyvlades av en såg i Rimbo i Roslagen, 12 mm furu med full brädd med   barken kvar och lagom torkade. Som synes är en del bord över 50 cm breda. Bredden kommer att behövas för en del bord är kraftigt svängda likt en sabel.     
   -----------  Ω  ---------
De självväxta ämnena till spant(vränger) Höggs och barkades i god tid. De har olika krökning och grovlek så de kommer alltid att passa någonstans. De flesta kommer att bli över.
Spanten är av gran vilka har god spänst och är styvare än spant av furu.
                                                   
    -----------  Ω  ---------
Bastrumma i aktion. Bordet skjuts in  i trumman bortre ände tillsammans med en testbit och där tätas trumman, jag använde en säck. 
Genom att böja testbiten ser man när basningen är optimal. Vid för kort basningstid är styvheten kvar, och vid för lång basningstid torkar ut veden så styvheten återkommer. Det handlar alltså om lite erfarenhet och kunskap för  att avsluta på nära max mjukhet. Det ger också att borden inte får ha för låg % fukthalt. Mer om basning av ek längre fram.
  
    -----------  Ω  ---------
Jämfört med orustjullen vilken står modell, så har ERIKA en mer klyvande förbog vilket är gynnsammare vid sned motsjö och motorgång för det stänker inte in i samma utsträckning.
Bärigheten i fören är inte lika bra som för orustjullen och dessutom blir resultatet som om ERIKAS skrovlängd kortats i vattenlinjen.
-----------  Ω  ---------
Stapelsättning klar på diagonalen i garaget vilket medger ett 15 fots skrov. Skruvtvingar av trä tillverkade jag i mitten av 1950 talet då jag på den tiden gjorde några båtar.
Fram och bakstam fastbultade.
Normalt brukar man hugga en gran med kraftig rot som får utgöra början av framstammen.
Notera batterierna i dörröppningen, de var vid detta skede tänkta att bli barlast för att öka båtens stabilitet.
Med tanke på att installera en inom-bordsmotor så gjordes bakstammen så bred att hål för en propelleraxel kunde borras upp. Något år senare   installera-de jag också en YANMAR diesel.
-----------  Ω  ---------
Första bordvarvet satt och andra bord-varvet påbörjat. Redan här basas borden smidiga så de går att vika in på plats.
Förste hantlangare Britta.
När bordet är lagom uppmjukat i bastrum-
man gäller det att inom 30 sekunder ha
klämt fast det med tvingarna eljest hinner det kallna och styvna till. Därför får man först öva med att ta ut kalla brädet från bastrumman, springa in med det och prova sätta fast det på plats tills man har övat in proceduren. Detta gäller varje enskilt bord.

Formen för ett bord tog jag ut med en remsa masonit, se bild.   Det är smidigt att passa in och sedan rita av det på ett båtbräda. Bordens kärnsida vänds alltid utåt.
-----------  Ω  ---------
STAPELSÄTTNING

Klinkbyggda båtar är kända inte minst från vikingatid.
Överlappningen mellan  borden tjäras och mellan dem lades remsor av flanell som blev indränkta med tjära. Förr i tiden använde jag helst kardat renhår på tjärad kant, men renhår får man inte tag på nere i Stockholmsområdet. Meningen med remsorna är att de suger upp den tjära man lägger på genom åren och ger en bred tät skarvning av bordlägg-ningen.

-----------  Ω  ---------
KLINKBYGGD BORDLÄGGNING
Bild ovan.
Klinkbyggd BB kontra kravellbyggd SB
                -----------  Ω  ---------










På denna bilden ses färdiga kopparnitar på BB sida och förberedda på SB sida. Dessa två
sidor är de enda nitade förbanden på båten. Efter detta använde jag visserligen
kopparspik, men spikade och böjde spikarna på det traditionella sättet som brukades av
båtbyggarna utefter Norrbottenskusten, då med galvaniserad båtspik.         Bild 1.
Bild 1 visar hur en kopparnit böjt sig efter felaktig nitning, speciellt vid
efterdragning när båten har blivit några år och har gistnat, fint handlag
fordras.
Bild 2 visar de sex momenten för att färdigställa        
en båtspik. Borra och försänka spika och kapa sen                                          Bild 2
böja, därefter avsluta i  två steg 5 o 6.

Om 6:an efterdras i en gammal båt, vilket är det
normala, kryper spiken ytterligare och förbandet blir bara tätare.

                        -----------  Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
BORDLÄGGNINGEN KLAR

Nakna skrovet















































Vackert skrov klart att inredas. Notera lodet som hänger i fören, och arbetsbänken med glesad arbetsyta så att en såg kan sticka genom, nu är det dags att städa upp!!
                                                ----------- Ω  ---------


NU ÄR DET DAGS ATT "HUGGA" IN DE SJÄLVVÄXTA SPANTEN




Med den mångledade fixtu-
ren kan jag ta med mig 
kurvaturen och finna bäst
lämpade spantämnet.

     ----------- Ω ---------
























Här har det kommit rätt långt på väg. Dubbelt spantavstånd därför att där emellan ska spant av ek läggas in. 
Man ser ofta alltför veka ekspant i båtar 10 X 25 mm, och en del av dem har knäckts med tiden. Orsaken måste vara att man inte basar spanten utan bara blöter dem med varmt vatten innan de böjs in på plats.
Jag tillverkade spant i ek 25 x 50 mm, basade dem och tryckte in dem på plats. Efter 3 - 5 min var de kalla och styvnade till och bibehöll formen.

När man basar olika vedsorter finner man att gran inte blir så mjukt och när det kallnat bibehåller den inte kurvaturen utan rätar ut sig. Furu går relativt bra att basa, den mjuknar hyfsat och bibehåller formen ganska väl när den kallnat. Ek är tacksammast att basa. Ek blir otroligt formbar och bibehåller formen utan att räta ut sig när den kallnat
-----------  Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

SPANTEN PÅ PLATS OCH NU ÄR DET SUDBANDETS TUR










































Sarg i ek 12 x 180 mm på plats. Sittbänkar runt om för barnen. Durk i ek och lärk. fördäck i lärk nåtat och klart. Efter några år ersattes fördäckets bräder med HEXA GRIP special plywood, dessutom bänkar bort och en YANMAR dieselmotor installerades.
-----------  Ω  ---------


♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
RODER KNAPAR DÄR BAK OCH GRABRÄCKEN I FÖREN























Båten börjar vara klar, med grabbräcken knapar roder och rorkult























Så ser det ut när sargens hörn i 12 X 180 mm ek basats. Den mest böjda är för akterhörn och den yttre något mindre böjd för fören. Man brukar skämta och  säga att man kan slå knut på ett basat ekspant, och det gäller nästan.  
----------- Ω ---------



♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

RUNDTULLAR SKA SVARVAS, NAGLAR TILL NAGELBÄNKAR OCH ÅRTULLAR





























Svarven:
Svarven ropade min far in på en auktion i Lantjärv på tidigt 1950 tal. Den var då försedd med ett stort hjul ca 1.25 m diam. och svarven drevs med en trampfunktion.  Jag motoriserade senare svarven och den blev då lättare att använda.
    ----------- Ω ---------


Nagelbänk och nagel(rundtull).
Skotet satt upp runt nageln så
att med ett ryck lossas draget
i seglet om en kastby överraskar.
   ----------- Ω ---------








♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

BÅTEN HAR LÄMNAT STAPELBÄDDEN



























Det är sommar året 2000. Båten har lämnat stapelbädden borden under vattenlinjen har tjärats med riktig svart daltjära. Ovan vattenlinjen är tjära med låg sothalt vald, nästan som båtfernissa men dock tjära.

----------- Ω  ---------




♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

DOPET



























Jag döper dig till ERIKA, och må lycka och välgång följa dig över de sju haven.

Med ett stadigt tag om flaskhalsen dammar Dennis den i den järnskodda fören, skumpan sprutar och Dennis blev ordentligt överraskad.

Nu 11 år senare har lyckan följt ERIKA på sina färder i både Mälarvatten såväl som i den yttersta skärgården.

Vi talar här om ERIKA och i tredje person som "hon".
En båt, fartyg, skepp är en "hon".
Arbetsbåtar, bogserare namnges som han, typ STARKODDER, LODBROK, HERKULES.

----------- Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

NÅGRA DETALJER I FÖR OCH AKTER






















Grabbräcken och knapstock samt mastgenomföring.
Se den höga stäven, ett resultat av "varför skall jag kapa den", den fick behålla sin längd.


-----------  Ω  ---------



Detaljer i aktern.
Knap enhands grabbtag, roder
och rorkult. Ett litet grabbtag
på rodret för att höja säkerheten
ifall någon måste ta sig upp i båten.
Rodret har senare flyttats bakåt
så att en 12" 2-bladig propeller får
plats mellan rodret och bakstammen.

        -----------  Ω  ---------


♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

SKYLTAR, SPONSORER o SPECIFIKATION






















Sponsorerna är många ingen glömd, och alla ni har bidragit till att projektet ERIKA blev en framgång. Tack alla ni goda vänner.
Tack Sven-Erik för dessa skyltar.
----------- Ω  ---------


















FÖRLAGA enligt skylten pekar på den båt som står modell till båten på sida 1.
----------- Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
VISST KAN TORRSEGLING VARA ETT MÅSTE, NÄR ETT SEGEL SKALL UTVÄRDERAS




































Segel uppsatt på mast och stagad med spristång. Är buken som den ska, nej den är för liten, är intaget i akterliket som det ska, nej. Dessa två detaljer måste korrigeras senare, jag tar det till vintern. Tack flaggstången för hjälpen.

För att fixa till segel till ERIKA så köpte jag ett begagnat storsegel(därför finns där symbol och nummer på seglet ovan) Segelytan räckte till ytterligare 2 segel samt ett optimistjollesegel.
-----------  Ω ---------


♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
BÅTTRAILERN





















I ett tidigt skede bestämde jag att båten skulle fraktas på trailer så att jag kunde ta hem den efter varje utflykt. En båttrailer var alltså ett måste och eftersom båten har 1800-tals stuk fick trailern specialdesignas och inregistreras av bilprovningen som nytt fordon.

Med trailern var det nu möjligt att inom 2 tim ha sjösatt båten var som helst i Stockholms skärgård från Gräddö i norr till Torö i söder en skärgård med 150 km, (80 NM) vidd och tillgång till 20000 öar kobbar och skär.
Man kan alltså ta en dagsutflykt var som helst i skärgården.
Ska man ta sig med båt från Järfälla så tar det två dygn att nå till den norra eller södra delen av Stockholms skärgård.

-----------  Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

DAGS FÖR STORA RESAN FÖR ATT UTVÄRDERA SJÖVÄRDIGHETEN.
RESAN UT TILL YTTERSTA HAVSBANDET

Fyren med tjänstebostäderna på den anrika fyrplatsen Svenska Högarna

















Vid bryggan  i smala inloppet till stationen














Vi skriver nu juli 2001
Start från Spillersboda på eftermiddagen. Kurs ner till Rödlöga 14 Nm för övernattning. Västan stod på. Nästa dag sätta segel och för västan gick färden via Fredlarna ner till Svenska högarna 14 Nm. Vinden hade nu dragit sig mot syd. Två segelbåtar på väg ut vände och lade till igen, de ville inte segla i den vinden. Hur mycket blåste det frågade jag tillsyningsmännen på ön 11 m/sek blev svaret. Jag hade upplevt det som bra drag i trasorna men visst var det blåsigt och ERIKA gick som en gammal häst trygg och säker. Nästa dags färd mot Gillöga, en sträcka på ca 5 Nm i stiltje, men här ute gick dyningarna djupa efter gårdagens hårda vindar.
-----------  Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

GILLÖGA SKÄRGÅRD












Denna gudsförgätna del av Stockholms yttre skärgård. Så livsfarliga vatten hittar man nog endast i Wasa skärgård i Finland, men gud så vackert. Nu kurs mot Stora Nassa 6 Nm efter en goder lunch.
























Stora Nassa en fantastisk del av skärgården. ERIKA kommer in i Stora Nassa skärgård från Syd Ost med god förlig vind. Där var många segelbåtar, familjer och barn strosade omkring på klipporna. ERIKA gick med fyra knop och man såg hur folk stannade upp, en del tog fram kikaren. De undrade säkert varifrån kommer denna båten, från öppna havet?  Jag njöt av hela resan upp mellan Nassa öar, tog tidig kväll och turnade in.

Som man ser har jag en aktersnurra. Nästa morgon kommer jag att sätta segel och ta kurs upp mot Spillersboda. ERIKA  gick då med en medelfart på 5.3 Knop hela vägen 23 Nm. ERIKA's längd i vattenlinjen säger att 5 knop är max fart. Alltså stod SW på ordentligt och jag njöt storligen.
-----------  Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ERIKA I KVÄLLSSOL I SPILLERSBODA SKÄRGÅRD

En vacker båt måste jag påstå. Säker godmodig och framför allt mjuk gång i ordentlig sjö.
Här på kvällen i Spillersboda skärgård  planerade jag att koka potatis och ett par ägg, öppna en burk med ansjovis, ta en hutt Östgöta sädes till, sagt och gjort. När jag så skulle hälla ut spadet ur ansjovisburken över relingen så åkte några filéer med. Katastrof tänkte jag men några stannade kvar och kvällen var räddad.

Nästa dag efter ett välbehövligt dopp gick kosan mot upptagningsrampen i Spillers och sen direkt hem till Järfälla 1.5 tim på landsväg.

----------- Ω  ---------












SAMMANFATTNING
Jag företog denna resa Spillers, Rödlöga, Svenska Högarna sista utposten mot Östersjön, Gillöga, Stora Nassa och färden tillbaks till Spillers för att testa ERIKA i yttre havsbandet så jag visste att den var sjösäker. En resa på drygt 60 Nm och mesta delen i ordentlig blåst. ERIKA hade uppfört sig utomordentligt bra. Total succé tyckte jag. 

Visst vart det succé med resan vars syfte var att visa om ERIKA var en säker båt.

Ett av avstegen från Orustjollen var minskad bärighet i fören det vill säga ERIKA har en spetsigare för speciellt under  


----------- Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

RESAN BULLANDSÖ TILL BULLERÖN MED ÖVERNATTNING OCH NÄSTA DAGS FÄRD UPP TILL KROKSÖ-BJÖRKSÖ NE OM SANDSHAMN












 







Efter en förmiddagssegling från Bullerön tar jag lunch i norra infarten till viken som delar norrsidan av Kroksö och Björkö NE om Sandhamn. Till vikar som denna går man inte in med större plastbåtar och de går därmed miste om de små vikarnas charm, de får hålla sig till farlederna.
-----------  ?  ---------

TUREN UT TILL SÖDERARM, SISTA UTPOSTEN FÖRE ÅLAND

Några dagar med vackert väder
förutspåddes. Vi sjösätter i Gräddö
sa Britta. Så drog vi iväg ut mot
Söderarm i bästa  sommarväder.
Havsörn i  sikte. Köpte rökt fisk på vägen.
Förtöjde mot en brant klippa 60 cm
över vattnet med 3 m djup intill.
Denna ön är ihålig som en Schweizerost 
sa någon.
Numer används inte fortena sade de
som bedrev kursverksamhet på ön.
----------- Ω  ---------







EN RESA I BOTTENVIKENS NORRA FARVATTEN.





 







 



Bild av ERIKA med Seskarö i bakgrunden. Klockan är 01.00 på natten solen står i norr och ska  precis gå upp över horisonten. Jag är på väg mot Malören den gamla fyrplatsen där jag övernattar innan jag ställer kursen mot Haparanda Sandskär. I kapellet finns en minnestavla över de två bröderna som drunknade här under fiske i hård storm i tidigt 1950 tal.
Kursen lades sedan tvärs över Bottenviken mot Likskär en utpost i Storöhamn skärgård. Jag lade till mot en stadigt byggd brygga och på andra sidan lade en fiskare ner sina fiskegarn. Jag är stationerad på Öland och fiskar lax där nere under vintersäsongen. Varifrån kommer du frågade han, jag kommer från Sandskär sa jag. Med den båten undrade han, javisst sa jag tvärs över Bottenviken. Vi hade en god stunds samtal då hans fru kom ut på bron till stugan och ropade "är du snart klar". Nja det tjorvade till sig drog han till med och satte sig på bryggan och vi fortsatte samtala. 

----------- Ω  ---------

Vy över Malören                                 Inloppet till Sandskär stugområde med kapell












----------- Ω  ---------



JAG AVSLUTAR MED EN FÄRD PÅ HELGASJÖN I  VÄXJÖ

Slussvakten vid Åby sluss opererar
slussen för hand. Han hade lite otur
när lokala vridbara bron hängde upp
sig men fick hjälp med att få den stängd.

----------- Ω  ---------


























God mat och mat i  
rättan tid är mottot  
ombord på              
allmogebåten ERIKA. 
----------- Ω  ---------













NÅGRA EXTRA DETALJER OCH HUR ERIKA UTVECKLATS MED ÅREN

EKSPANT














BAKRE STUVUTRYMME













FRAM/BACK MANÖVER REGLAGE, NAGELBÄNK MED NAGLAR

















----------- Ω  ---------










♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

SB NAGELBÄNK SAMT EXPANSIONSKÄRLET FÖR MOTORKYLNINGEN







































God mat är lika viktig som själva utfärden. Här en sen frukost med alla ingredienser. Praktiskt gasolkök på utrymmet för sjökort. Matplats på motorhuven. Brådska är inte välkommet på denna båten, därför kan dags seglingen starta vid 12.30 tiden och förtöjning senast 16.30. På så sätt har man en bekymmerslös vistelse på böljan den blå.
En god bok är välkommen ombord för trevnadens skull.
-----------  Ω  ---------



EN SEGLING I MÖJA SKÄRGÅRD MED BARBARNET DENNIS SOMMAREN 2011













































Ett par dagars segling i Möja  farvatten med övernattning och avslut med besök på anrika Finnhamn  krog där Mannerstedt's strömming intogs till största belåtenhet.

-----------  Ω  ---------

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
NEDAN:- UTDRAG UR EN AV BÖCKERNA OM EN
HÖSTSEGLING I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Ture planlade förberedde byggde färdigställde fotade seglade redigerade och gav ut boken.
- Mitt motto "det är aldrig för sent att ge upp"